Improvement of highways construction, reconstruction and maintenance methods

Authors

Ihor Kiyashko, Kharkiv National Automobile and Highway University; Natalia Arinushkina, Kharkiv National Automobile and Highway University; Andriy Sedov, Kharkiv National Automobile and Highway University; Oleksandr Dohadailo, Kharkiv National Automobile and Highway University; Roman Smolyanyuk, Kharkiv National Automobile and Highway University; Yana Dohadailo, Kharkiv National Automobile and Highway University; Natalia Yareshchenko, Kharkiv National Automobile and Highway University; Tamara Hryshchenko, Kharkiv National Automobile and Highway University; Olena Fomenko, Kharkiv National Automobile and Highway University; Dmytro Kostin, Kharkiv National Automobile and Highway University; Olena Arinushkina, Kharkiv National Automobile and Highway University

Synopsis

The publication contains the results of the research work of the employees of the Department of Highway Construction and Operation named after O.K. Birulya of the Kharkiv National Automobile and Highway University, regarding the study of modern methods of construction, reconstruction and operation of highways for the professional training of future specialists.

For students of higher educational institutions, graduate students, all those interested in the problems of construction, reconstruction and operation of highways

Chapters

 • THE ANALYSIS OF THE EXISTING CRITERIA APPLIED FOR THE ROAD PAVEMENT DEFECT LEVEL ASSESSMENT
  Ihor Kiyashko
 • THE MODERN RUT REPAIR TECHNOLOGIES ON HIGHWAYS
  Natalia Arinushkina
 • THE INCREASING OF THE EFFICIENCY OF THE ANTI-ICE REAGENTS APPLICATION IN THE HIGHWAYS MAINTENANCE
  Andriy Sedov
 • ANALYSIS OF THE ROAD CONDITIONS INFLUENCE ON THE DRIVER'S WORK RELIABILITY
  Oleksandr Dohadailo
 • THE ASSESSMENT OF THE PAVEMENT ROUGHNESS INFLUENCE ON THE VEHICLE, DRIVER, PASSENGERS AND CARGO
  Roman Smolyanyuk
 • THE ANALYSIS OF THE CAUSES AND CONSEQUENCES OF NON-FULFILLMENT OF CONTRACTUAL RELATIONS IN THE "CUSTOMER - CONTRACTOR" SYSTEM
  Yana Dohadailo
 • THE ASSESSMENT OF THE TRANSPORT AND OPERATIONAL CONDITION OF HIGHWAYS
  Natalia Yareshchenko
 • THE USAGE OF VOLUME GEOGRIDS IN ROAD PAVEMENT LAYERS
  Tamara Hryshchenko
 • THE USAGE OF ASH-SOIL MIXTURES TREATED BY BITUMEN IN THE CONSTRUCTION OF AUTOMOBILE ROADS
  Olena Fomenko
 • THE INVESTIGATION OF THE SAMPLE THICKNESS INFLUENCE ON THE RUTTING RESISTANCE OF STONE MASTIC ASPHALT CONCRETES
  Dmytro Kostin
 • THE INVESTIGATION OF THE BINDERS COMBINATION INFLUENCE ON THE PROPERTIES OF DIFFERENT TYPES OF AGGREGATE MIXTURES
  Olena Arinushkina

Author Biographies

Ihor Kiyashko, Kharkiv National Automobile and Highway University

Candidate of Technical Sciences, professor

Natalia Arinushkina, Kharkiv National Automobile and Highway University

Candidate of Technical Sciences, associate professor

Andriy Sedov, Kharkiv National Automobile and Highway University

Candidate of Technical Sciences, associate professor

Oleksandr Dohadailo, Kharkiv National Automobile and Highway University

Candidate of Technical Sciences, associate professor

Roman Smolyanyuk, Kharkiv National Automobile and Highway University

Candidate of Technical Sciences, professor,

Yana Dohadailo, Kharkiv National Automobile and Highway University

Candidate of Economic Sciences, associate professor

Natalia Yareshchenko, Kharkiv National Automobile and Highway University

Candidate of Technical Sciences, associate professor

Tamara Hryshchenko, Kharkiv National Automobile and Highway University

senior lecturer

Olena Fomenko, Kharkiv National Automobile and Highway University

assistant

Dmytro Kostin, Kharkiv National Automobile and Highway University

Candidate of Technical Sciences, associate professor

Olena Arinushkina, Kharkiv National Automobile and Highway University

assistant

References

Chapter 1.

СОУ 45.2-00018112-042:2009 Автомобільні дороги. Визначення транспортно експлуатаційних показників дорожніх одягів. Київ, Укравтодор, 2009, 36.

СОУ 45.2-00018112-080:2011. Автомобільні дороги. Оцінка та реєстрація стану дорожніх покриттів та технічних засобів автомобільних доріг автоматизованими системами відео діагностики. Київ, Укравтодор, 2011, 31.

ДСТУ 8954:2019. Автомобільні дороги. Оцінювання рівня дефектності дорожнього одягу. Київ ДП «УкрНДНЦ», 51. – Чинний від 2020-01-12.

Мірошниченко В.О., Кіяшко І.В. Сучасний підхід щодо оцінки дефектності дорожніх одягів. https://api.dspace.khadi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/ bea85545-9ed2-4a05-8ec5-104de6a20b2c/content

Кіяшко І. В. Діагностика стану покриттів новітніми ходовими дорожніми лабораторіями : сучасний стан та перспективи розвитку. / І. В. Кіяшко, Р. В. Смолянюк, Д. М. Новаковський, О. Ю. Пархоменко, О. С. Мінаков // Автошляховик України. – 2012. – № 5. – С. 31–36. URL: http://nbuv.gov.ua /j-pdf/au_2012_5_9.pdf

РВ.2.3-218-02071168-726:2008. Рекомендації щодо відеодіагностики автомобільних доріг. Київ, Укравтодор, 2008, 18.

М 218-02071168-639:2008. Методика оцінки стану поверхні покриттів автомобільних доріг з використанням автоматизованої системи відеодіагностики «ОКО». Київ, Укравтодор, 2008, 18.

Chapter 2.

Гамеляк І.П., Райковський В.Ф. Аналіз транспортно-експлуатаційних показників стану автомобільних доріг державного значення. Автомобільні дороги. 2014 . Вип. 1. (237). С. 24–28.

Мозговий В. В., Онищенко А. М., Гаркуша М. В., Аксьонов С. Ю. Сучасні аспекти підвищення колієстійкості нежорсткого дорожнього одягу. Автошляховик України. 2012. № 5. С. 25–30.

Дорожні покриття. Рециклювання дорожніх одягів: посібник з гарячого рециклювання асфальтобетону зі старих покриттів на заводі. Ч.З / за заг. ред. В.К. Жданюка і Д. Сібільського. Харків: ХНАДУ, 2006. 52 с.

Дорожні покриття. Рециклювання дорожніх одягів: посіб. з холодного рециклювання дорожніх одягів із використанням бітумної емульсії або спіненого бітуму. Ч.2 / за заг. ред. В.К. Жданюка і Д. Сабільського. Харків: ХНАДУ, 2006. 76 с.

Chapter 3.

Івус Г.П. Спеціалізовані прогнози погоди. Одеса, «Екологія», 2007. 322 с.

Настанова по службі прогнозів та попередженнь про небезпечні та стихійні явища погоди. - Київ, Держ. ком. України з гідрометеорології, 2004. 31 с.

Принцип дії і асортимент протиожеледних реагентів. URL: https://www.systopt.com.ua/article-pryncyp-diyi-i-asortyment-protyozhelednyh-reagentiv (дата звернення: 12.03.2023)

Степура В. С. С 796 Основи експлуатації автомобільних доріг і аеродромів : навч. посіб. / В. С. Степура, А. О. Бєлятинський, Н. В. Кужель. К. : НАУ, 2013. 204 с.

Сєдов А.В. Аналіз досвіду використання комплексних протиожеледних матеріалів для боротьби із зимовою слизькістю на автомобільних дорогах. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Будівництво та експлуатація об’єктів транспортної інфраструктури». Харків: ХНАДУ, 2018 –113-118 с.

Сєдов А.В., Фоменко О.О. Вплив хлористих протиожеледних матеріалів на безпеку дорожнього руху в зимовий період. // Вісник ХНАДУ. 2019. Вип.86, т.2. С.130-134.

Chapter 4.

Прусенко Є.Д. «Постійні пристрої на автомобільному транспорті», Київ 1994 р., 216 с.

Підвищення безпеки дорожнього руху в темну пору доби [Текст] / Ф.П. Гончаренко, Ю.Ф. Гончаренко. - К. : [б.в.], 1999. - 158 с.

Chapter 6.

Best practice was yesterday. Best thinking is in demand today and tomorrow. VUCA-WORLD : веб-сайт. URL: https://www.vuca-world.org/ (Last accessed: 23.03.2023).

Догадайло Я.В., Лаптєва У.Д. Передумови виживання у VUCA-світі. Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством : зб. наук. праць за матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 травня 2021 р.). Харків: ХНАДУ, 2021. С. 126-130.

Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія. Київ : КНЕУ, 2004. т. 480. 365 с.

Амеліна Н. К. Оцінювання та зниження інвестиційних ризиків підприємств автосервісу : дис. … канд ек. наук : 08.00.04 / Націон. трансп. ун-т. Київ, 2021. 234 с.

Никифоров А. Є. Класифікація інноваційно-інвестиційних ризиків у системі прийняття управлінських рішень. Бізнес Інформ. 2015. №1. C. 8–14.

Догадайло Я.В., Лухтіна Л.В. Класифікація ризиків підрядника перед замовником. Scientific World Journal. 2017. №14, Vol. 3. P. 87-90.

Хаустова В. Є., Омаров Ш. А. Концепція сталого розвитку як парадигма розвитку суспільства. Проблеми економіки. 2018. №. 1 (35). С. 265 – 273.

Hugh Jack. General design topics. Engineering Design, Planning, and Management (Second Edition). Academic Press. An imprint of Elsevier, 2022. P. 371–427. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821055-0.00010-4

Вітлінський В.В., Скіцько В.І. Ризики в індустрії 4.0. Вісник Черкаського університету. 2016. № 3. С. 17 – 26.

Хаустова В. Є., Крамарев Г. В. Концепція «Індустрія 4.0» та її місце в інноваційно-технологічному розвитку економіки. Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики : матер. XV Міжнар. наук.-практ. інтерн.-конф. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2020. С. 328–337.

Chapter 8.

Аналіз використання геосинтетичних матеріалів в дорожньому будівництві. URL:http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/92/064-071.pdf

Про вплив жорстких георешіток на деформативні характеристики дорожніх одягів. URL: https://dorndi.org.ua/ua/pro-vpliv-ghorstkih-georeshitok-na-deformativni-harakteristiki-doroghnih-odyagiv

Застосування георешітки у дорожньому будівництві. URL: https://prestorus.com/primenenie-georeshetki-v-dorozhnom-stroitelstve.html

Гамеляк І. П. Аналіз транспортно-експлуатаційних показників стану автомобільних доріг державного значення / Гамеляк І. П., Райковський В. Ф. // Автомобільні дороги. К., 2014. Вип. 1. (237). С. 24-28.

Конструювання і розрахунок нежорсткого дорожнього одягу. URL: http://4ua.co.ua/construction/tb3bd68b4c53b89521316d27_0.html

Дорожній одяг нежорсткий. Проектування : Автомобільні дороги. ГБН В.2.3-37641918-559:2019. [Чинний від 2019-06-01]. К.: Державне агентство автомобільних доріг України, 2019. 63 с. (Національний стандарт України).

Вдосконалення конструкції георешітки для армування дорожнього одягу. URL: https://dorndi.org.ua/ua/vdoskonalennya-konstrukciyi-georeshitki-dlya-armuvannya-doroghnyogo-odyagu

Chapter 9.

Зубова О. В. Використання в лісовому дорожньому будівництві зологрун-тових сумішей, оброблених в'яжучими матеріалами. https://www.dissercat.com/content/kompleksnoe-ukreplenie-peschano-graviinykh-pokrytii-lesovoznykh-dorog-s-primeneniem-syroi-ne.

Petterson G., B.V. Odgaard & I. Renberg, 1999. Image analysis as a method to quantify sediment components. J. Paleolim./22: 94-101.

Chapter 11.

Матеріали щебеневі та гравійні для дорожнього будівництва. Технічні умови. Частина 3. Матеріали, укріплені мінеральними в’яжучими»: ДСТУ 9177-3:2022. [Чинний від 2023-01-01]. К.: УкрНДНЦ, 2023. 20 с. (Державний стандарт України).

Ґрунти, укріплені в’яжучим. Методи випробувань. ДСТУ Б В.2.7-309:2016 [Чинний від 2017-01-01]. К.: Мінрегіонбуд України, 2016. 30 с. (Державний стандарт України).

ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови. [Чинний від 2016-07-01]. К.: Мінрегіон України. 2016. 30 с.

ДСТУ Б В.2.7-75-98. Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-76-98. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-129:2013 Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови

Published

May 30, 2024

Categories

Details about the available publication format: Full text

Full text

ISBN-13 (15)

978-3-98924-015-5